Tisk

Grafický návrh webu, šablony, redesignMáte zájem o nové stránky nebo o to vylepšit prezentaci stávající? Grafická podoba oslovuje při prvním pohledu a navozuje "určitý" dojem, který bývá pro úspěšnost často rozhodující. Estetický dojem a intuitivní ovládání vnímáme jako nezbytné "prvky" plnohodnotného funkčního webu, a proto se ve Františku snažíme vytvářet graficky čistý, atraktivní a tématicky správný design. S citem pro věc sobě vlastním navrhujeme "tvář" novým projektům i těm stávajícím. S využitím získaných zkušeností a moderních technologií nabízíme kreativní design všem. Vzhledem k tomu jak se dnešní doba, potřeby i technologie mění a postupuje rychle kupředu, doporučujeme všem klientům, aby cca po třech letech zcela předělali své stránky a doporučujeme to i Vám. Nový design, aktuální informace a jiné byť drobné inovace přináší pozornost a spokojenost návštěvníků. Vyjděte svým zákazníkům vstříc a pořiďte si nové moderní stránky. Rádi Vám vypracujeme jejich návrh. Ukázky z našich realizací jsou k dispozici zde.

zajímá mě více